Wykonujemy:

 • wykonujemy sieci zewnętrzne Wod.kan
 • wykonujemy sieci wewnętrzne Wod.kan
 • wykonujemy instalacje gazowe
 • zagospodarowanie studni głębionowych
 • budowa kanalizacji burzowej
 • budowa kanalizacji ściekowej
 • zbiorniki retencyjne
 • ilozacje pionowe
 • pełny zakres robót melioracyjnych
 • doradztwo techniczne
 • zgrzewanie rur PE HD metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego

 • roboty remontowo-budowlane w ograniczonym zakresie
 • układanie kostki brukowej:
 • drogi
 • chodniki
 • place
 • podjazdy
 • parkingi
 • dróżki
 • drogi z elementów betonowych

Wszystkie roboty w najwyższej jakości i w najlepszych cenach!!!

© 2017 Roles